Prijava/odjava v rezervacijski sistem

S prijavo v naš rezervacijski sistem lahko spremljnate status vaših rezervacij.
Poleg tega vam prijava omogoča hitrejšo izvedbo novih rezervacij, saj se uporabi vaše osebne podatke iz vaše prve rezervacije na naši spletni strani.

Za prijavo vpišite vaše prijavne podatke, ki smo vam jih poslali na vaš e-naslov ob vaši prvi rezervaciji.