Naši svetovalci

Andrej Raspor
Doktor znanosti družbenih ved – upravljavskih ved

Učni center Perfectus, Andrej Raspor s.p.

Direktor podjetja in svetovalec, strokovnjak na področju organizacije poslovnih procesov, univerzitetni profesor, gostujoči predavatelj (tudi v tujini), avtor mnogih strokovnih knjig in strokovnih člankov, vodja mnogih (tudi mednarodnih) projektov na področju turizma.

Svetovanja:
 • svetovanja na področju turizma: strategije, marketing, organizacija
 • svetovanje na področju igralništva
 • svetovanje na področju projektnega vodenja
 • vodi projekte

Izobraževanja:
 • marketing v turizmu in igralništvu
 • organizacija dela v sodobnih družbah
 • optimizacija poslovnih procesov in časa
 • projektno vodenje

Možen najem:
2 uri: 150 EUR,    4 ure: 280 EUR,    dan 520 EUR,    več dni: 500 EUR/dan

Najami tega svetovalca

Predrag Ljubotina
Doktor znanosti

Učni center Perfectus, Andrej Raspor s.p.

Visokošolski učitelj za področji ekonomije in statistike. Teoretična orodja prepleta z lastnimi 35-letnimi podjetniškimi izkušnjami. Dober poznavalec družinskega podjetništva in z bogatimi izkušnjami na področjih vodenja, trženja, kriznega poslovodenja in načrtovanja poslovnih preobratov.

Svetovanja:
 • družinsko podjetništvo
 • osebni coaching
 • vodenje
 • krizno poslovodenje
 • načrtovanje in izvedba poslovnega preobrata
 • tržne raziskave (priprava, analiza, poročila)

Izobraževanja:
 • ekonomija 
 • podjetništvo
 • management
 • medsebojni odnosi v podjetju
 • krizno poslovodenje
 • kvantitativne metode raziskovanja
 • statistika

Možen najem:
2 uri: 150 EUR,    4 ure: 280 EUR,    dan 520 EUR,   

Najami tega svetovalca

Darko Lacmanović
doktor ekonomskih nauka

Učni center Perfectus, Andrej Raspor s.p.

Univerzitetski profesor i gostujući predavač, autor ili koautor više monografija, naučnih članaka, saopštenja na naučnim skupovima, i naučno-stručnih studija u oblasti marketinga u turizmu i menadžmenta prodaje u hotelijerstvu, u svojoj profesionalnoj karijeri u različitim hotelsko-turističkim preduzećima obavljao je poslove referenta nabavke, direktora prodaje i direktora hotela.

Svetovanja:
savjetovanje na području turizma: strategije, marketing                                                        
savjetovanje na području prodaje i menadžmenta prodaje u hotelijerstvu  savjetovanje na području pregovaranja u hotelskoj prodaji


Izobraževanja:
marketing u turizmu                       
menadžment prodaje u hotelijerstvu                            
osnovi marketinga                               
prodaja u hotelijerstvu             
tehnike pregovaranja u hotelskoj prodaji

Možen najem:
2 uri: 150 EUR,    4 ure: 280 EUR,    dan 520 EUR,    več dni: 500 EUR/dan

Najami tega svetovalca

Bojan Macuh

Učni center Perfectus, Andrej Raspor s.p.Svetovanja:


Izobraževanja:


Možen najem:
        

Najami tega svetovalca

Mia Miše
Mag sci

Učni center Perfectus, Andrej Raspor s.p.

Mag Mia Miše, trener veščin Zavestnega ustvarjanja lastnega življenja Avatar® – Avatar Master in Certificiran moderator organizacijskih sistemskih postavitev.
Mariborčanka, ozrta v svet. Vodila marketinške službe dveh slovenskih bank, delala v mednarodnem okolju (domače in mednarodne banke (direktorica področja komuniciranja), predstavništva IT podjetij v Sloveniji, podpora promociji Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, izobraževanje in delo na Kitajskem, aktivnosti v turizmu, predavateljica na DOBI Fakulteti in Višji prometni šoli).
Izkušnjam v managementu sem dodala nova znanja in tako prinaša v Slovenijo novosti 1. učenja metode Avatar® s katero se v desetih dneh naučiš uravnavanja lastnega uma in 2. postopke analize in odločanja v upravljanju – Organizacijskih sistemskih postavitev.

Svetovanja:


Izobraževanja:
 • Zavestno upravljanje z delovnimi situacijami in doseganje ciljev po licenci Stars Edge Int
 • Vodena analiza z metodo sistemske postavitve


Možen najem:
2 uri: 150 EUR,    4 ure: 280 EUR,    dan 520 EUR,    več dni: 500 EUR/dan

Najami tega svetovalca

Anton Vorina

Učni center Perfectus, Andrej Raspor s.p.Svetovanja:


Izobraževanja:


Možen najem:
        

Najami tega svetovalca